Upozornenie na ukončenie platnosti PL, termín kontrolných strelieb na rok 2021 pozvánka - zaslanie.

plUpozorňujeme držiteľov poľovného lístka s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory – SOBRANCE a s končiacou platnosťou ich poľovného lístka dňa 31. decembra 2021, že ak majú záujem o predĺženie svojho poľovného lístka - je povinnosťou, podľa zákona o poľovníctve podať si „Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“ doloženú predpísanými náležitosťami najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti t.j. do 30. novembra 2021.

Zdôrazňujeme, že po uvedenom termíne sa už nebude jednať o predĺženie poľovného lístka, ale pôjde o vydanie nového poľovného lístka. Zároveň si dovoľujeme pripomenúť, že zbrojný preukaz bude na poľovnícke účely neplatný. V zmysle § 51 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení noviel z.č. 72/2012 Z.z. a 115/2013 Z.z. Vás žiadam o upozornenie držiteľov PL na ukončenie platnosti.


K predlženiu platnosti PL je potrebné predložiť :
2 ks fotografii formátu 3 x 3,5 cm, doklad totožnosti ( občiansky preukaz ) a poľovný lístok, žiadosť poplatok za vydanie ročného PL je 10.-€ + 22.-€ členské a poistné, 5 ročný PL 40.-€ + 110.-€ členské a poistné, 10 ročný PL 80. -€ + 220 -€ , členské a poistné, Poplatok za predlženie 1 – ročného P L je 5.- € + 22.-€ členské a poistné, 5 ročný PL 20.-€ + 110.-€, členské a poistné, 10 ročný PL 40. -€ + 220 -€ , členské a poistné, Strelecký preukaz , zúčastniť sa kontrolných strelieb, alebo OSM( v prípade neúčasti na kontrolných streľbách a nedodržania lehoty podania žiadosti je sankcia ).Z dôvodu plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy, nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR vstup na strelnicu je možný, len s prekrytými hornými dýchacími cestami ( rúško, šál, šatka ) negatívny test, zo sebou doneste : Občiansky preukaz, strelecký preukaz, pero, zaplatenie kurzového poplatku.
OPK Sobrance predkladá náhradný plán streleckých podujatí na rok 2021 :
 
Názov akcie Dátum

1. Kontrolné streľby 24. Júla. 2021
2. Kontrolné streľby náhradný termín 07.augusta. 2021

Predseda OPK
Ing. Zdenko Kondik

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Oznámenie o výmene PL .docx)Oznámenie o výmene PL .docx[Oznámenie formát .doc]24 kB
Nachádzate sa tu: Home Upozornenie na ukončenie platnosti PL, termín kontrolných strelieb na rok 2021 pozvánka - zaslanie.