OKRESNÉ STRELECKÉ MAJSTROVSTVÁ

strelecSLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ Okresná organizácia SPZ Sobrance a Obvodná poľovnícka komora v Sobranciach usporiadajú

OKRESNÉ STRELECKÉ MAJSTROVSTVÁ

05. mája 2024 Strelnica  OkO SPZ v Ruskovciach

Príroda a poľovníctvo očami detí

IMG 20240417 WA0012

 

Práce našich šikovných detí zo súťaže ,,Príroda a poľovníctvo očami  detí“ na Zemplínskych poľovníckych  2024 -  konaných v Sobranciach v dňoch 12- 14.4 2024.

Čítať ďalej...

Chovateľská prehliadka Zemplínske poľovnícke dni 2024

jelenChovateľská prehliadka Zemplínske poľovnícke dni  2024
Najsilnejšie trofeje  OPK Sobrance.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Katalog trofeji 2024.pdf)Katalog trofeji 2024.pdf[Katalóg]3068 kB

Čítať ďalej...

Zemplínske poľovnícke dni 2024

Zemplinske polovnicke dni 2024 A3 Final s

Čítať ďalej...

Terminovník predkladania štatistických hlásení,výkazov, plánov, oznamy a uskutočnenie VČS

Výročné členské schôdze PZ uskutočniť do 29.02.2024.

Na schôdzach prerokujte

1/ Činnosť PZ za rok 2023
2/ Správy: finančnú o hospodárení , správu poľovného hospodárenia a dozornej rady za rok 2023
3/ Výkaz o hospodárení a stave majetku
4/ Rozpočet PZ na rok 2024

Termíny: Na OkO SPZ do 15 dní po VČS, PZ organizačné zložky SPZ, najneskôr do 15.03.2024 predložia:

1/ Zápisnicu, uznesenie a prezenčnú listinu z VČS  podpísanú predsedom PZ a dvoma overovateľmi.
2/ Zoznam členov 1x /čitateľne vyplniť podľa predtlače ,adresa, t.č. emailová adresa.
3/ Evidenciu psov, na predpísanom tlačive  

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (terminovník 2024.docx)terminovník 2024.docx[Terminovník predkladania štatistických hlásení,výkazov, plánov, oznamy a uskutočnenie VČS]30 kB

Čítať ďalej...

Vianočné prianie

OPK a OKO SPZ Sobrance praje všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov , všetko  dobré a veľa úspechov v novom roku.
Vianocne prianie.jpg

Deň sv. Huberta Sobrance

Hubert pozvankaPozývame Vás dňa 08. 10. 2023, na DEŇ SV. HUBERTA v Sobraneckých kúpeľoch .
Dni sv. Huberta začnú o 10.30 hod. svätou omšou v Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca
v Sobranciach a následne o 13.00 hod. bude slávnostné otvorenie Dňa sv. Huberta v Sobraneckých
kúpeľoch.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Plagát Hubert.pdf)Plagát Hubert.pdf[Plagát]811 kB

Čítať ďalej...

Čistý revír

Cisty revir PZ Diviak Porubka 2Dňa 21.05. 2023 PZ Diviak Porúbka v spolupráci s Obecnými úradmi Priekopa, Porúbka a Vojnatina, pod záštitou OPK Sobrance zorganizovalo akciu Čistý revír – čista príroda v katastrálnych územiach obci Priekopa, Porúbka a Vojnatina.

Na akcii sa zúčastnilo cca 100 účastníkov – miestnych obyvateľov, zástupcov OPK Sobrance, členiek organizácie Úžasné ženy Priekopa , členov PZ a ich rodinných príslušníkov. Akcia sa tešila veľkému záujmu miestneho obyvateľstva čo svedčí aj o štruktúre účastníkov. Do akcie sa zapojili rodiny s deťmi ako aj naši dôchodcovia..

Čítať ďalej...

Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023

image003Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2022/2023 sa konala v zmysle zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č.72/2012 Z. z., 115/2013 Z. z.), ako aj vyhlášky MP SR 344/2009 Z. z.(v znení č. 227/2010 Z. z.,125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.), ktorými sa vykonáva zákon o poľovníctve.

Chovateľskú prehliadku organizačne zabezpečuje OPK Sobrance . Jej výstavnú časť pod názvom Zemplínske poľovnícke dni  zabezpečujú OPK Sobrance, Michalovce a Trebišov. V roku 2023 sa výstavná časť konala v Michalovciach - Hotel Družba.

 

 

 

Jeleň 193,68 b. CIC, Priateľstvo Podhoroď

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Katalog ZPD 2023 Sobrance.pdf)Katalog ZPD 2023 Sobrance.pdf[Katalóg CHPT]1284 kB

POZVÁNKA - kontrolné streľby pre členov SPK

srelectvo 100V zmysle § 42 ods. 1 písm. e zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. v znení zákonov č. 72/2012 Z.z. a 115/2013 Z.z. Vás pozývame na kontrolné streľby pre členov SPK / ďalej len KS / ktoré sa uskutočnia dňa 24 . Júla. 2021 /sobota/ s prezentáciou od 07.45 do 08.45 hod. na
Okresnej strelnici v Ruskovciach / náhradný termín v odôvodnených prípadoch bude 07. Augusta. 2021/. Poplatok za KS vo výške 10.-€ je potrebné uhradiť pred začiatkom streľby. Každý účastník sa preukáže poľovným lístkom, streleckým preukazom a zbrojným preukazom. Z dôvodu plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy, nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR vstup na strelnicu je možný, len s prekrytými hornými dýchacími cestami ( rúško,šál, šatka ) negatívny test!
Účasť na KS : Každý člen SPK – držiteľ zbraní na výkon práva poľovníctva je povinný úspešne absolvovať KS raz za päť rokov.
Noví členovia SPK musia absolvovať KS každý rok po dobu troch rokov od získania prvého poľovného lístka, bez vyzvania !!!!!

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka KS 2021.docx)Pozvánka KS 2021.docx[Pozvánka formát .doc]20 kB

Čítať ďalej...

Nachádzate sa tu: Home